Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Πολυτεκνικό επίδομα και στον διαζευγμένο πατέρα


Πολυτεκνικό επίδομα και στον διαζευγμένο πατέρα

Ο διαζευγμένος πατέρας δικαιούται να λαμβάνει πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ανεξάρτητα από το ότι η πρώην σύζυγος... του καταβάλει διατροφή, σύμφωνα με την 371/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, πατέρας διαζευγμένος που έχει αναλάβει την επιμέλεια και των τριών, όλων εντός γάμου, παιδιών του με την ίδια σύζυγο, δικαιούται της χορήγησης του πολυτεκνικού επιδόματος τρίτεκνης οικογένειας, ανεξαρτήτως του ότι η πρώην σύζυγος και μητέρα των παιδιών συμβάλει στο κόστος διαβίωσης αυτών με την καταβολή μηναίου χρηματικού ποσού στον πατέρα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάληψη της επιμέλειας των τριών παιδιών έγινε σύμφωνα με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέβαλαν οι γονείς και οι σύζυγοι για αίτημα συναινετικού διαζυγίου. Στο ίδιο συμφωνητικό εμφαίνεται και η συμφωνία των γονέων για υπόσχεση συμμετοχής στο κόστος διαβίωσης με την καταβολή από την μητέρα μηναία χρηματικού ποσού στον πατέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου