Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Απαγόρευση προσβολής πατρότητας

Απαγόρευση προσβολής πατρότητας

 

Την ιδιότητα του τέκνου ως γεννημένου σε γάμο μπορούν να προσβάλλουν ο σύζυγος της μητέρας, ο πατέρας ή η μητέρα του συζύγου, αν αυτός πέθανε χωρίς να έχει χάσει το δικαίωμα της προσβολής, το τέκνο και η μητέρα του τέκνου.


Η προσβολή της πατρότητας όμως αποκλείεται για το σύζυγο της μητέρας, όταν περάσει ένα έτος αφότου πληροφορήθηκε τον τοκετό και τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι η σύλληψη του τέκνου δεν έγινε από αυτόν. Το δικαίωμά του παύει οριστικά όταν περάσουν πέντε έτη από τον τοκετό. Για τους γονείς του συζύγου το δικαίωμα προσβολής δε μπορεί να ασκηθεί αν περάσει ένα έτος αφότου πληροφορήθηκαν το θάνατο του συζύγου και τη γέννηση του τέκνου.

Τέλος, η προσβολή δε μπορεί να γίνει μετά την πάροδο έξι μηνών από τη λύση ή ακύρωση του γάμου των δύο γονέων, αν υπάρχει σοβαρός λόγος για τη μη προσβολή κατά τη διάρκεια του γάμου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου