Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Τι ισχύει για τις διατροφές στη φορολογική δήλωση

Hμερομηνία :  17/4/11   

Copyright:  http://www.kathimerini.gr

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ που καταβάλλει ο ένας σύζυγος στον άλλον πώς αντιμετωπίζεται στη φορολογική δήλωση;

Α. Η διατροφή ως δαπάνη

- Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο για να γίνει δεκτό από την εφορία πρέπει να έχει επιδικαστεί από δικαστήριο ή να έχει συμφωνηθεί με συμβολαιογραφική πράξη.
- Το ποσό της διατροφής ως δαπάνη γράφεται στους κωδικούς 089-090 του Πίνακα 7.13 στην τέταρτη σελίδα της δήλωσης. Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε όλο το ποσό της καταβαλλόμενης Διατροφής.
- Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις 3.000 ευρώ (δηλαδή επί διατροφής το ανώτερο ποσό είναι 15.000 ευρώ Χ 20%= 3.000 ευρώ).
- Για να έχει όφελος ο σύζυγος που καταβάλλει τη διατροφή θα πρέπει η εκκαθαριστική του δήλωση να του βγάζει να πληρώσει φόρο εισοδήματος από τον οποίο θα αφαιρέσει τον μέχρι 3.000 ευρώ φόρο που προκύπτει από τη διατροφή.
- Δυστυχώς όμως, εάν στο εκκαθαριστικό του δεν προκύπτει φόρος για πληρωμή, το 20% της διατροφής χάνεται, αφού δεν μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο (δεύτερο) σύζυγο

Β. Η διατροφή ως έσοδο

Το ποσό της διατροφής που εισπράττεται από τον ένα σύζυγο θεωρείται, σύμφωνα με τον Νόμο, εισόδημα και φορολογείται μαζί με τα άλλα εισοδήματά του. Γι’ αυτό πρέπει να γραφεί στους κωδικούς 505 ή 506 του Πίνακα 4. Δ. 3. της Φορολογικής Δήλωσης.

Γ. Η διατροφή που καταβάλλεται στο τέκνο

Το ποσό της διατροφής που καταβάλλει ο ένας σύζυγος στον άλλο σύζυγο για τα τέκνα δεν γράφεται πουθενά. Ετσι ο καταβάλλων τη διατροφή σύζυγος δεν μειώνει τον φόρο του και το τέκνο δεν θεωρείται ότι έχει κάποιο εισόδημα εξαιτίας της διατροφής που εισπράττει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου