Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ... ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΟΤΕ!!!!!!!!!


Κάποιος Είπε.

Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας:

α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας  κοχλιάριον* να βυθίζωσιν εις την χύτραν  του  προϋπολογισμού.

β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον* και ζητούντας εν παντί  τρόπω  να λάβωσιν τοιούτον.

γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον* ούτε ζητούντας, αλλο επιφορισμένους να γεμίζωσι την  χύτραν  διά  του  ιδρώτος  των.

κοχλιάριον* = το κουτάλι, ή ΚΟΥΤΑΛΑ

 Εμμανουήλ Ροΐδης (28 Ιουλίου 1836 – 7 Ιανουαρίου 1904) ήταν σημαντικός Έλληνας λογοτέχνης. Θεωρείται ένας από τους πιο πνευματώδεις συγγραφείς που παρουσιάστηκαν στα ελληνικά γράμματα, ενώ το έργο του συγκροτείται από πολλά διαφορετικά είδη, όπως μυθιστορήματα, διηγήματα, κριτικές μελέτες, κείμενα πολιτικού περιεχομένου, μεταφράσεις και χρονογραφήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου