Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ Νο 2 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μ.Κ.Ο  “ΠΑΤΡΟΤΗΣ”ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ"ΠΑΤΡΟΤΗΣ"
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ              URL:  http://www.patrotis.gr
Αρ.Πρωτ. 2374  Ημερομ. 4/5/09
Ακαδημίας 95, 1ος  όροφος, Αθήνα τηλ/fax. 210-3842003
τηλ.2103842309 – 2103842363 – 2103842374 - 2103842380
Αθήνα, 04/05/2009
Προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπ' όψιν κυρίου ……………………       
  
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,


         Ο Σύλλογος για την Αποκατάσταση της πατρότητας “ΠΑΤΡΟΤΗΣ”, Μ.Κ.Ο με Α.Μ.: 09110ΣΥΕ11096078/0866), ιδρύθηκε το 2006 και έχει την έδρα του στον 1ο όροφο της οδού Ακαδημίας 95 στην Αθήνα.
         Η δημιουργία του Συλλόγου εκτός όλων των άλλων σκοπών του, είναι και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, να μεγαλώσει και να ανατραφεί και από τους δύο γονείς του και μετά τη διακοπή της συμβίωσης αυτών. Παράλληλα είναι και η υποβολή των προτάσεων για την αναμόρφωση των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου, έτσι ώστε να είναι συμβατές με το πνεύμα και το γράμμα των διεθνών συνθηκών, για τα δικαιώματα του παιδιού και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ισότητας, καθώς και η καθιέρωση του θεσμού της κοινής επιμέλειας.
               Είναι γνωστό ότι τα Ελληνικά δικαστήρια, μετά την διακοπή του συζυγικού βίου, αφαιρούν παρανόμως κατά παράβαση του Άρθρου 4 παρ.1-2 του Συντάγματος, την επιμέλεια των παιδιών από τον πατέρα, ανεξαρτήτως του αν είναι καταλληλότερος η όχι. Σε αντίθεση πάντοτε με το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος, των διατάξεων του οικογενειακού Δικαίου και του συμφέροντος των τέκνων, σε ποσοστό 99,9 % ακόμα και όταν πολλές μητέρες έχουν αποδειχτεί επικίνδυνες, ανίκανες και άστοργες.
         Εμείς κύριε Υπουργέ δεν τασσόμεθα κατά των γυναικών και μητέρων, γιατί και εμείς γεννηθήκαμε από μάνες, έχουμε αδελφές και κόρες, που τιμούμε και σεβόμαστε.
             Δεν είναι όμως δυνατόν, όλες οι αποφάσεις που αφορούν επιμέλεια παιδιών και διατροφή, να είναι ίδιες στο περιεχόμενό τους !! Λες και πρόκειται για τον ίδιο Δικαστή (!!) τον ίδιο πατέρα (!!) την ίδια μητέρα (!!) με τον ίδιο χαρακτήρα σε όλη την χώρα!
           Με τις “απαράδεκτες” αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους Νόμους, ο πατέρας, στην καλύτερη περίπτωση, έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τα παιδιά του μέχρι δύο το πολύ φορές την βδομάδα, για δύο ώρες περίπου και ως δύο διανυκτερεύσεις τον μήνα. Ειδικά δε, με την δικαιολογία των σχολικών υποχρεώσεων, οι Έλληνες Δικαστές περιορίζουν ακόμα περισσότερο το δικαίωμα επικοινωνίας μεταξύ πατέρα και παιδιού, σε δύο μόνο Σαββατοκύριακα τον μήνα  (από ώρα 12.00 του Σαββάτου έως 18.00 της Κυριακής). 
             Η όλη ως άνω πρακτική, έχει δημιουργήσει σταδιακά μία ουσιαστική και πλήρη αποξένωση του παιδιού από τον πατέρα, με όλες τις μετέπειτα αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και ισορροπία του παιδιού, στην επικράτηση αρχικά του “Συνδρόμου της  Στοκχόλμης” και κατ’ επέκταση του “Συνδρόμου γονικής αποξένωσης”. Η πρακτική αυτή συμβάλει στην εγκαθίδρυση του μοντέλου της μονογονεϊκής οικογένειας και, εν τέλει στην διάλυση του οικογενειακού και κοινωνικού ιστού της χώρας μας με τα χιλιάδες χρόνια, ιστορίας και πολιτισμού.
            Ο Σύλλογος για την Αποκατάσταση της Πατρότητας “ΠΑΤΡΟΤΗΣ” τον οποίο εκπροσωπούμε, έχει προβεί σε πολλές μέχρι σήμερα παρεμβάσεις στον Πρόεδρο της Βουλής, τους Υπουργούς, τους βουλευτές, σε δημόσιες Αρχές και φορείς του τόπου μας, εκθέτοντας αναλυτικά τις διαστάσεις του προβλήματος, προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις για την νομοθετική και πρακτική αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης. Πλην όμως “φωνή βοώντος εν τή  ερήμω”.   

 Κύριε Υπουργέ.


        Τον Μάρτιο του 2008, είχαμε υποβάλει στον προκάτοχό σας Υπουργό Δικαιοσύνης, το με αριθ. Πρωτ. 1444/21-3-2008, σχετικό αίτημα μας με τις προτάσεις του Συλλόγου, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε, για την αναμόρφωση των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου, για ζητήματα γονικής μέριμνας, συνεπιμέλεια τέκνων και γενικότερα θέματα για την ρύθμιση των σχέσεων γονέων και τέκνων, προκειμένου να αξιοποιηθούν από την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο σας.
      Αν και μερικές προτάσεις του υπομνήματός μας υιοθετήθηκαν  από την ειδική εκείνη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, εντούτοις το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και ο τελικά ψηφισθείς νόμος, Ν. 3719/08, ΦΕΚ 241Α, δεν περιέλαβε διάταξη για την συνεπιμέλεια, με αποτέλεσμα τα προβλήματα και οι δικαστικές διαμάχες να διαιωνίζονται και να εξουθενώνεται οικονομικά και ψυχικά ένα μεγάλο μέρος των  Αντρών- πατέρων της Ελληνικής κοινωνίας.
      Εμένουμε, επιμένουμε και βελτιώνουμε τις προτάσεις μας που θα συμβάλουν στην επίλυση του τεράστιου προβλήματος στην Ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε να μην υπάρξει διάλυση της Ελληνικής οικογένειας και του κοινωνικού ιστού, όπως αναδεικνύεται καθημερινά από τα Μ.Μ.Ε., και αφορά την παραβατική συμπεριφορά των εφήβων με πρωταγωνιστές τα παιδιά των χωρισμένων και διαλυμένων οικογενειών.       

Κύριε Υπουργέ,

       
     Επειδή εμείς οι Άντρες-πατέρες, δίνουμε ψυχή και σώμα για την υγιή και ισορροπημένη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών μας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και σταθερό θεσμικό πλαίσιο, με βάση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1–2 του Συντάγματος, με το οποίο θα θεσπιστεί ένα καθεστώς  ισονομίας και ισοπολιτείας μεταξύ των γονέων (πατέρας και μητέρας), για να περιοριστεί η ολοένα και αυξανόμενη νέα γενιά, που ένα μέρος της είναι τα  “ορφανά παραβατικά παιδιά των δικαστηρίων”.
     Γνωρίζουμε  ότι αντιδρούν Δικηγόροι και κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες, αφού θίγονται τα οικονομικά τους  συμφέροντα, όταν λυθούν οι συνεχείς αντιπαραθέσεις και Δικαστικές διαμάχες.
    Βασιζόμενοι στην ευαισθησία σας και επειδή θεωρούμε ότι τα προβλήματά μας απαιτούν μια ουσιαστική και δίκαιη λύση, σας παραθέτουμε τα αιτήματά μας, και προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις των διατάξεων του Αστκού Κώδικα, στο Οικογενειακό Δίκαιο:

ΑΙΤΗΜΑΤΑ


1ον) Η Μ.Κ.Ο. “ΠΑΤΡΟΤΗΣ” απαιτεί, την προώθηση  του νομοσχεδίου για της αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και την κοινωνία στη Βουλή για ψήφιση.

2ον) Η Μ.Κ.Ο. “ΠΑΤΡΟΤΗΣ” ζητά, την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων του νόμου 2447/96, τα οποία αφορούν και τη λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών στα Πρωτοδικεία της χώρας. Οι Άντρες – πατέρες ζητούν, την οργάνωση υπηρεσιών πρόνοιας κοντά στον πολίτη και στελέχωσή τους με κοινωνικούς λειτουργούς, σε επίπεδο Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο στρατό, στην αστυνομία και στα σχολεία όλων των βαθμίδων με καθορισμένο ρόλο. Την οργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών και στελέχωσή τους, για την ουσιαστική στήριξη του θεσμού της οικογένειας και όχι με μέτρα αποσπασματικής και ευκαιριακής πολιτικής, οποιουδήποτε κόμματος. Την πρόταση αυτή την έχουν προτείνει όλοι οι Σύλλογοι Αντρών – πατέρων, ο “Συνήγορος  του παιδιού” κ. Γ. Μόσχος , ο “Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας”, και άλλοι πολλοί.

3ον) Η Μ.Κ.Ο. “ΠΑΤΡΟΤΗΣ” ζητά, την δημιουργία και λειτουργία Οικογενειακών  Δικαστηρίων, στελεχωμένα από εξειδικευμένους και ικανούς  δικαστές. Το Οικογενειακό Δικαστήριο    με ταχείες διαδικασίες, συνδεδεμένο με υπηρεσίες οικογενειακής διαμεσολάβησης, με υπηρεσίες υποστήριξης της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων, με εξωδικαστικές ενέργειες διαμεσολάβησης, και  έμπρακτης διαβεβαίωσης των παιδιών ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους θα αποφασίζει για την γονική επιμέλεια των παιδιών.

4ον) Η  Μ.Κ.Ο. “ΠΑΤΡΟΤΗΣ” ζητά, οι οικογένειες των διαζευγμένων γονέων να είναι και να λέγονται “οικογένειες παιδοκεντρικής ισότητας”. Το  παιδί να είναι το κέντρο του “κόσμου” για τους γονείς, και όχι ιδιοκτησία κάποιου για να είναι πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης. Βασιζόμενοι σ’αυτό τον όρο απαιτούμε την θεσμοθέτηση για τον ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ,  της  ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ και των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ


           
1ον) ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τόπος κατοικίας του τέκνου θεωρείται, ο τόπος κατοικίας των γονέων του πριν την διάσταση ή το διαζύγιο. 
Ο τόπος κατοικίας αλλάζει μόνο με την γραπτή συμφωνία και των δύο γονέων, που επικυρώνετε από το Οικογενειακό δικαστήριο.

2ον) ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

Εναλλασσόμενη κατοικία γονέων ορίζεται, το ισόποσο μηνιαίο χρονικό διάστημα που οι γονείς έχουν δικαίωμα συγκατοίκησης με το τέκνο και εφαρμόζεται εναλλάξ.  Το χρονικό διάστημα αυτό αλλάζει μόνο με την  γραπτή συμφωνία και των δύο γονέων που επικυρώνετε από το Οικογενειακό δικαστήριο.

3ον)  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι και αναλαμβάνουν από κοινού τα έξοδα για την λειτουργία και συντήρηση της  κατοικίας του τέκνου. Αν προκλήθηκε ζημία στην κατοικία του τέκνου και οφείλεται σε παράβαση της  υποχρέωσης των δύο γονέων, οι γονείς ευθύνονται εις ολόκληρο. Και είναι εξίσου υπόλογοι για την μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

     
Κύριε Υπουργέ,

Θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι το μέτρο της “Εναλλασσόμενης  κατοικίας γονέων”, εφαρμόζετε πιλοτικά στην Ιταλία, με θαυμάσια αποτελέσματα και ότι στην ποιο προηγμένη χώρα στον κόσμο στο οικογενειακό δίκαιο την Σουηδία, η πολιτεία παραχωρεί οροφοδιαμέρισμα  με δύο οικίες στους γονείς του τέκνου, για να είναι το τέκνο κοντά και στους δύο γονείς.!!!!!!!!!!    

Με τις προτάσεις των αιτημάτων μας  λύνονται τα εξής προβλήματα:

1ον) Με την δημιουργία  Οικογενειακών Δικαστηρίων και κοινωνικών υπηρεσιών στα πρωτοδικεία της χώρας αναβαθμίζεται η ίδια η Δικαιοσύνη της χώρας μας, που τα τελευταία χρόνια έχει καταρρακωθεί. Βελτιώνονται οι συνθήκες για την απονομή πραγματικής Δικαιοσύνης. Θα γίνει αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων. Θα αποφευχθούν ψυχοφθόρες και χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες κοστίζουν ψυχικά, ηθικά, και οικονομικά. Χρόνος και χρήμα  τα οποία λείπουν πολύ από  εμάς και τα παιδιά μας.


2ον) Με την θεσμοθέτηση του ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ,  της  ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΓΟΝΕΩΝ και της ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ λύνονται τα  τεράστια προβλήματα: 1ον) Το σπουδαιότερο είναι ότι τα παιδιά θα έχουν ένα σταθερό περιβάλλον,  επικοινωνία ισόχρονη  και με τους δύο γονείς, επαφή με τους άλλους ,συγγενείς και φίλους, και δεν θα ταράζετε η καθημερινή ζωή και συνήθειες τους. 2ον) Της άνισης κατανομής χρόνου που υπάρχει με το υπάρχον σύστημα  μεταξύ των γονέων. 3ον) Τα παιδιά δεν θα μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις από τον άλλο γονέα. 4ον)Λύνετε το σοβαρότατο πρόβλημα  με τις καταβολές  υπέρογκων  διατροφών.
       
  


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ  ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 ΣΤΟ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Άρθρο 1506
Επώνυμο του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του
Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του παίρνει το επίθετο του πατέρα που το αναγνώρισε.  Το τέκνο παίρνει το επίθετο της μητέρας του μόνο αν δεν υπάρχει πατέρας να το αναγνωρίσει εκούσια ή δικαστικά.  Σε περίπτωση επιγενόμενου γάμου των γονέων του τέκνου εφαρμόζονται ως προς το επώνυμό του, εφόσον αυτό είναι ανήλικο, οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.Άρθρο 1510
Γονική επιμέλεια
Η γονική επιμέλεια για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (συνεπιμέλεια του προσώπου, συνδιαχείριση της περιουσίας και συνεκπροσώπηση του ανηλίκου) οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η  γονική επιμέλεια  περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την  εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
Σε περίπτωση όπου η γονική επιμέλεια παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική επιμέλεια ασκείται αποκλειστικά στον άλλο.
Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική επιμέλεια για πραγματικούς λόγους (ψυχικές διαταραχές κ.τ.λ) ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνος ο άλλος γονέας. Η γονική επιμέλεια όμως του προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο γονέα.

Άρθρο 1511
Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της από κοινού γονικής επιμέλειας, πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου.
Το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει, ότι: 1ον) Και μετά το διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου ή τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, η γονική επιμέλεια εξακολουθεί να ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς. 2ον) Ορίζει τόπο κατοικίας του τέκνου,  την διεύθυνση της τελευταίας κατοικίας πριν το διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου ή τη διακοπή της συμβίωσης των γονέων του, ενώ οι γονείς συγκατοικούν ισόχρονα εναλλάξ μαζί του. 3ον) Να προβλέπει και να σέβεται το συμφέρον του παιδιού, την ισότητα μεταξύ των γονέων, να επιτρέπει στους γονείς να εκπληρώσουν ενεργά τον γονικό τους ρόλο, εξασφαλίζοντας την παρουσία και των δύο γονέων στην ζωή και ανατροφή του παιδιού, και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας,  όπως ορίζεται από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού που κυρώθηκε  με  τον ν. 2101/1992, τη Σύμβαση του Στρασβούργου 2003 για τις προσωπικές σχέσεις των τέκνων και τον Κανονισμό των Βρυξελλών ΙΙ (bis) (άρθρ. 41).

Το οικογενειακό δικαστήριο αποφασίζει σύμφωνα  με αυτά που επιβάλει το συμφέρον του τέκνου ή επικυρώνει την συμφωνία των γονέων του τέκνου.

Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική επιμέλεια δεδομένου ότι  η απόφαση αφορά τα συμφέροντά του.
Άρθρο 1512
Σε περίπτωση διαφωνίας
Αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής επιμέλειας, και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αρμόδιο είναι το οικογενειακό δικαστήριο, και  αποφασίζει  σύμφωνα με το άρθρο 1511.

Άρθρο 1513
Διακοπή της συμβίωσης ή Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου
Στις περιπτώσεις διακοπή της συμβίωσης ή διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η άσκηση της γονικής επιμέλειας ρυθμίζεται από το οικογενειακό δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 1511. Η συγκατοίκηση με το τέκνο  μπορεί να ανατεθεί προσωρινά στον έναν από τους δύο γονείς, αν αυτοί συμφωνούν, ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής των τέκνων, και έχοντας ο μη συγκάτοικος γονέας ελεύθερη επικοινωνία με τα τέκνα και διατηρώντας την από κοινού γονική επιμέλεια  . Ο γονέας, στον οποίο έχει αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής επιμέλειας , έχει το δικαίωμα να ζητάει από τον άλλο πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Το οικογενειακό δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει και να αναθέσει  την άσκηση της γονικής επιμέλειας σε τρίτον.
.
Άρθρο 1514
Διακοπή της συμβίωσης
Το άρθρο 1514 ακυρώνετε.

Άρθρο 1515
Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους
Η γονική επιμέλεια  του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ασκείται από τη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά και ασκεί την  κοινή γονική επιμέλεια και ο πατέρας, σύμφωνα με το άρθρο 1511. Ο πατέρας αναλαμβάνει, την  γονική επιμέλεια  αν έπαψε η γονική επιμέλεια της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.
Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική επιμέλεια ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της. Το οικογενειακό δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά με αίτηση του πατέρα, εφόσον έπαψε η γονική επιμέλεια της μητέρας ή αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή υπάρχει συμφωνία των γονέων.

Άρθρο 1516
Πράξεις από τον ένα γονέα
Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής επιμέλειας, όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο, αποφασίζουν και δύο από κοινού.
Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, το τέκνο έχει αξιώσεις διατροφής και από τους δύο γονείς που ασκούν την από κοινού γονική επιμέλεια. Αν δεν έχει κανείς από τους δύο γονείς την γονική επιμέλεια, υπόχρεος  διατροφής είναι αυτός με τον οποίο διαμένει το τέκνο.

Άρθρο 1517
Σύγκρουση συμφερόντων
Αν τα συμφέροντα του τέκνου συγκρούονται με τα συμφέροντα των γονέων του, που ασκούν τη γονική επιμέλεια, καθώς και των συζύγων ή των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, διορίζεται ειδικός επίτροπος.


Άρθρο 1518
Γονική Επιμέλεια του προσώπου
Η γονική επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του και ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς.
Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου.
Κατά την μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι' αυτό το σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο και, αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών.

Άρθρο 1519
Δικαστική συμπαράσταση
Το αρμόδιο οικογενειακό δικαστικό όργανο οφείλει να παρέχει στους γονείς, κατά την άσκηση της γονικής επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους, την υποστήριξή του, εφόσον αυτοί τη ζητήσουν.

Άρθρο 1520
Προσωπική επικοινωνία
Ο γονέας, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης επικοινωνίας με αυτό.
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει τελεσίδικη  δικαστική απόφαση απαγόρευσης επικοινωνίας με το τέκνο ή προσωρινή απόφαση του οικογενειακού δικαστηρίου.
Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο,  η επικοινωνία κανονίζεται κατ’ εξαίρεση από το οικογενειακό δικαστήριο.

Άρθρο 1521
Περιουσία του τέκνου από διαθήκη ή δωρεά
Η διοίκηση των γονέων δεν εκτείνεται και στα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο τέκνο από διάταξη τελευταίας βούλησης, πέρα από τη νόμιμη μοίρα του τέκνου, ή από δωρεά, με τον όρο να μην έχουν τη διοίκησή τους οι γονείς. Αν ο διαθέτης ή ο δωρητής δεν ορίσει το πρόσωπο που θα έχει τη διοίκηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, το δικαστήριο διορίζει ειδικό επίτροπο.
Αν στη διάταξη της τελευταίας βούλησης ή στη δωρεά ορίζεται να μην έχει τη διοίκηση ο ένας από τους γονείς, η διοίκηση ανήκει, σε περίπτωση αμφιβολίας, στον άλλο γονέα, ο οποίος και αντιπροσωπεύει το τέκνο μόνος του στις σχετικές δίκες ή δικαιοπραξίες.

Άρθρο 1522
Ο διαθέτης ή ο δωρητής μπορούν να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διοικηθούν τα περιουσιακά στοιχεία που άφησαν ή έδωσαν στο τέκνο. Παρέκκλιση επιτρέπεται, στην περίπτωση της δωρεάς, εφόσον ο δωρητής συναινεί σ' αυτήν. Αν ο δωρητής δεν ζει ή αρνείται να συναινέσει ή η συναίνεσή του δεν είναι εφικτή, καθώς και στις περιπτώσεις των επιδόσεων με διάταξη τελευταίας βούλησης, ή παρέκκλιση επιτρέπεται μόνο με άδεια του οικογενειακού δικαστηρίου και εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου.

Άρθρο 1530
Οι δαπάνες των γονέων
Οι γονείς έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν τις δαπάνες που έκαναν για την γονική επιμέλεια του προσώπου και τη διοίκηση της περιουσίας του τέκνου, αν από τις περιστάσεις είχαν δικαίωμα να τις θεωρήσουν αναγκαίες και δεν είναι από εκείνες που τους βαρύνουν.
Άρθρο 1531
Ευθύνη των γονέων
Οι γονείς, κατά την άσκηση της γονικής επιμέλειας, έχουν υποχρέωση να δείχνουν την επιμέλεια που δείχνουν και στις δικές τους υποθέσεις. Αν ζημία που προκλήθηκε οφείλεται σε παράβαση υποχρέωσης και των δύο γονέων, οι γονείς ευθύνονται εις ολόκληρο
Άρθρο 1532
Συνέπειες κακής άσκησης
Αν οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ' αυτό, το οικογενειακό δικαστήριο, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.
Το οικογενειακό δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής επιμέλειας  ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την γονική επιμέλεια του τέκνου ολικά ή μερικά σε τρίτον ή να διορίσει επίτροπο.

Άρθρο 1533
Η αφαίρεση του συνόλου της γονικής επιμέλειας του προσώπου του τέκνου και από τους δύο γονείς και η ανάθεσή της σε τρίτο διατάσσονται από το οικογενειακό δικαστήριο μόνο όταν άλλα μέτρα έμειναν χωρίς αποτέλεσμα ή κρίνεται ότι δεν επαρκούν για να αποτρέψουν κίνδυνο της σωματικής, πνευματικής η ψυχικής υγείας του τέκνου. Το οικογενειακό δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση στον τρίτο ύστερα από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και γενικά της καταλληλότητάς του, στηριζόμενο υποχρεωτικά σε βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας. Η ανάθεση γίνεται κατά προτίμηση σε συγγενικά πρόσωπα ή σε κατάλληλο ίδρυμα.
Το οικογενειακό δικαστήριο ορίζει την έκταση της γονικής επιμέλειας  που παραχωρεί στον τρίτο, και τους όρους της άσκησής της.

Άρθρο 1534
Σε περίπτωση όπου υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη ιατρικής επέμβασης, για να αποτραπεί κίνδυνος ζωής ή υγείας του τέκνου, ο εισαγγελέας πρωτοδικών μπορεί, αν αρνούνται οι γονείς, να δώσει αυτός αμέσως την απαιτούμενη άδεια, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου για τη θεραπεία γιατρού ή του διευθυντή της κλινικής όπου νοσηλεύεται το τέκνο ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου υγειονομικού οργάνου.
Άρθρο 1535
Αφαίρεση με αίτηση των γονέων
Το οικογενειακό δικαστήριο αφαιρεί την άσκηση της γονικής επιμέλειας  ή μέρους της από τους δύο γονείς για σπουδαίο λόγο, αν το ζητήσουν οι ίδιοι, υποδεικνύοντας και το πρόσωπο που δέχεται να αναλάβει την αφαιρούμενη άσκηση. Με την απόφαση για την αφαίρεση, το δικαστήριο αναθέτει την αφαιρούμενη άσκηση στο υποδεικνυόμενο ή σε άλλο πρόσωπο, προσδιορίζοντας και τον τρόπο της άσκησής της. Όταν λείπει τέτοιος προσδιορισμός, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την επιτροπεία.

Άρθρο 1536
Μεταβολή των συνθηκών
Αν από τότε που εκδόθηκε δικαστική απόφαση σχετική με τη γονική επιμέλεια μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, το οικογενειακό δικαστήριο οφείλει, ύστερα από αίτηση ενός ή και των δύο γονέων, των πλησιεστέρων συγγενών του τέκνου ή του εισαγγελέα, να προσαρμόσει την απόφασή του στις νέες συνθήκες ανακαλώντας ή μεταρρυθμίζοντάς την, σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου, και ιδίως να αποδώσει στους γονείς την άσκηση της γονικής επιμέλειας που τους είχε αφαιρεθεί.

Άρθρο 1537
Έκπτωση των γονέων
Ο γονέας εκπίπτει από τη γονική επιμέλεια  αν καταδικάστηκε τελεσίδικα σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός μηνός για αδίκημα που διέπραξε με δόλο και που αφορά τη ζωή, την υγεία και τα ήθη του τέκνου. Το οικογενειακό δικαστήριο μπορεί, σ' αυτή την περίπτωση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να αφαιρέσει από το γονέα τη γονική επιμέλεια  και ως προς τα λοιπά τέκνα του, ύστερα από αίτηση του άλλου γονέα, των πλησιεστέρων συγγενών ή του εισαγγελέα.

Άρθρο 1538
Παύση της γονικής επιμέλειας
Η γονική επιμέλεια παύει στο σύνολό της, ως προς τον ένα γονέα, αν αυτός εκπέσει σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο ή πεθάνει ή κηρυχθεί σε αφάνεια, και ως προς τους δύο γονείς, αν το τέκνο ενηλικιωθεί ή πεθάνει ή κηρυχθεί σε αφάνεια.

Άρθρο 1539
Συνέπειες παύσης
Αν έπαψε η γονική επιμέλεια ή το δικαίωμα των γονέων να διοικούν την περιουσία του τέκνου τους ή και μόνη άσκησή τους, οι γονείς οφείλουν λογοδοσία ως προς το κεφάλαιο της περιουσίας του τέκνου και παράδοσή της. Το ίδιο ισχύει, αν έπαψε η γονική επιμέλεια ή το δικαίωμα διοίκησης της περιουσίας του τέκνου ή και μόνη η άσκησή τους, ως προς τον ένα μόνο από τους γονείς.

Άρθρο 1540
Αν έπαψε η γονική επιμέλεια, ολικά ή μερικά, οι γονείς έχουν δικαίωμα να εξακολουθήσουν τις πράξεις που ανάγονται στην γονική επιμέλεια του προσώπου ή τη διοίκηση της περιουσίας του τέκνου, ώσπου να πληροφορηθούν την παύση της. Οι τρίτοι όμως δεν δικαιούνται να επικαλεστούν αυτό το δικαίωμα των γονέων, αν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν την παύση.

Άρθρο 1541
Αν η γονική επιμέλεια έπαψε με το θάνατο ή την αφάνεια του τέκνου, οι γονείς έχουν υποχρέωση να φροντίζουν τις υποθέσεις που δεν επιδέχονται αναβολή, ώσπου να μπορέσουν να τις φροντίσουν οι κληρονόμοι.
         Ελπίζουμε ότι οι ανωτέρω προτάσεις μας θα γίνουν αποδεκτές, επειδή ζητούμε τα Αυτονόητα  για το καλό των παιδιών μας και των επομένων γενεών.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:    http://www.patrotιs.gr

Τέλος, η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στους αξιότιμους κ.κ., Πρόεδρο της Κυβέρνησης, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στους  Αρχηγούς των κομμάτων του Κοινοβουλίου, στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον Πρόεδρο Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων, καθώς επίσης και στα Προεδρεία των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας καθώς και προς τα Μ.Μ.Ε.
Με εκτίμηση,

Ο  Πρόεδρος 
Σταύρος Γιακμόγλου


Ο Αντιπροεδρος


Δημήτρης ΚαλέντηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου