Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Εναρμόνιση με την Ευρώπη


Σημαντική η «οικιακή δημοκρατία» και ισότιμος ο ρόλος του πατέρα, επισημαίνει η κ. Μερόπη Καλδή, πρόεδρος του ΚΕΘΙ.

Η ανάγκη εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την Ε.Ε. πλέον της μιας δεκαετίας. Οι πρόσφατοι δείκτες απασχόλησης εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών βρίσκονται σε αρνητική συνάρτηση με τον αριθμό παιδιών που αποκτούν. Πράγματι, ενώ το ποσοστό απασχόλησης για τις μητέρες με ένα παιδί ανέρχεται στο 65%, η απόκτηση δεύτερου παιδιού κατεβάζει το ποσοστό στο 58% για να μειωθεί περαιτέρω (41%) με την απόκτηση τρίτου ή τέταρτου παιδιού.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Λισαβόνας, η Ενωση καλείται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης, να αντιμετωπίσει τη διαρκώς αυξανόμενη υπογεννητικότητα με πολιτικές που δεν θα θίγουν το επίπεδο διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών.

Απαιτείται λοιπόν εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, που θα αφορά και τους πατέρες. Η μεγαλύτερη συμμετοχή του άνδρα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της πατρότητας είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να γίνει πλέον αντιληπτό ότι το δικαίωμα στην πατρότητα δεν περιορίζεται στις ενδεχόμενες διεκδικήσεις τού πατέρα έναντι της συζύγου έπειτα από ένα διαζύγιο. Γιατί είναι δεδομένο ότι οι πατέρες διεκδικούν τα δικαιώματά τους μόνον όταν βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις συντρόφους τους. Για πρώτη φορά φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στην προώθηση του ισότιμου ρόλου του πατέρα ως οντότητας με αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην οικογενειακή ζωή, καλώντας τα κράτη-μέλη να προωθήσουν πολιτικές που θα συμβάλλουν στην «οικιακή δημοκρατία» και στην ισόρροπη κατανομή ευθυνών και οικογενειακών παροχών.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/06/2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου