Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Και τα αγόρια δικαιούνται την πατρική σύνταξη


Και τα αγόρια δικαιούνται την πατρική σύνταξη


Την αδικαιολόγητη διάκριση, μεταξύ των δύο φύλων, για το ποίος δικαιούται να πάρει τη σύνταξη του θανόντα πατέρα έρχεται να ''πολεμήσει'' ένας αρεοπαγίτης με εισήγησή του στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Με εισήγησή του στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ένας αρεοπαγίτης προσπαθεί να καταφέρει να αλλάξει τη σχετική αντισυνταγματική διάταξη του Προεδρικού Διατάγματος 166/2000 που κάνει διάκριση μεταξύ των δύο φύλων.
Και στα αγόρια να εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια για να λαμβάνουν τη σύνταξη του αποβιώσαντος πατέρα τους, δημοσίου υπαλλήλου. Πρέπει να ισχύσουν οι ίδιες προϋποθέσεις και στα αγόρια και στα κορίτσια, ώστε να μη γίνεται διάκριση.
Ειδικότερα, ο αρεοπαγίτης εισηγήθηκε να κριθεί αντισυνταγματικό το άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 166/2000 κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει περισσότερες προϋποθέσεις για τον άγαμο γιο, ενώ για τις θυγατέρες αρκεί μόνο να είναι άγαμες, προκειμένου να τύχουν της συνταξιοδότησης από υπάλληλο ή συνταξιούχο του Δημοσίου τομέα ο οποίος απεβίωσε.
Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος 166/2000 το αγόρι για να συνταξιοδοτηθεί πρέπει να είναι άγαμο μετά το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι ταυτόχρονα ανίκανο για εργασία άνω του 50%. Αντίθετα για τις θυγατέρες δεν προβλέπεται καμία προϋπόθεση.
Σύμφωνα με την εισήγηση η διαφορετική μεταχείριση είναι αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των δύο φύλων, αλλά και ανίσχυρη, ενώ δεν δικαιολογείται και από λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς.
Μάλιστα τονίστηκε ότι εν όψει των συγχρόνων αντιλήψεων και των δεδομένων για την απασχόληση των γυναικών η διάκριση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε σαν θετικό μέτρο υπέρ των γυναικών.
Λόγω των αντικρουόμενων αποφάσεων μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει αντισυνταγματικό το επίμαχο άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος 166/2000, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο το έχει κρίνει συνταγματικό. 
Το δικαστήριο μελετά τα στοιχεία που προέκυψαν και επιφυλάσσεται για την έκδοση της απόφασής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου