Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ο καθένας το επίθετό του, σύνθετο επώνυμο για τα παιδιά!

Ο καθένας το επίθετό του, σύνθετο επώνυμο για τα παιδιά!
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου προωθείται και η κατάργηση του αναχρονιστικού καθεστώτος της σαρία για τους Έλληνες μουσουλμάνους.
Πρόκειται για τον ιερό μουσουλμανικό νόμο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πολυγαμία και το διαζύγιο με αποπομπή μόνον της γυναίκας από τον άνδρα και πλήττει κυρίως τις γυναίκες μουσουλμάνες στη Θράκη. Ακόμη και στην Τουρκία έχει καταργηθεί από το 1926.
Αντίθετο με το Σύνταγμα
Σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής, το θρησκευτικό μουσουλμανικό δίκαιο έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις βασικές αρχές του Συντάγματος, όπως είναι η ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου και η ισότητα ανδρών και γυναικών. Στο παρελθόν και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι η σαρία όχι μόνο δεν προωθεί την προστασία των μειονοτήτων, αλλά στην πραγματικότητα μάλλον την υποσκάπτει, αφού υπάγει τη μουσουλμανική κοινότητα σε ένα καθεστώς που προσβάλλει τις αξίες και τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων μουσουλμάνων, ανδρών και γυναικών.
Προβλέπεται ότι οι οικογενειακές και κληρονομικές σχέσεις των Ελλήνων υπηκόων όλων πλέον των θρησκευτικών μειονοτήτων θα διέπονται από το κοινό δίκαιο. Ορίζεται ακόμη ότι οι σχετικές υποθέσεις εκδικάζονται από τα κοινά δικαστήρια και έτσι καταργείται η δικαστική αρμοδιότητα του μουφτή, ο οποίος παραμένει στο εξής απλώς θρησκευτικός ηγέτης των Ελλήνων μουσουλμάνων.
Παράλληλα, θεσπίζονται ρυθμίσεις με τις οποίες:
* Δεν θα έχουν τη δυνατότητα οι σύζυγοι να χρησιμοποιούν, έπειτα από συμφωνία, ο καθένας τους το επώνυμο του άλλου και στις έννομες σχέσεις τους. Πλέον και μετά το γάμο ο κάθε σύζυγος θα διατηρεί το επώνυμό του στις συγκεκριμένες σχέσεις.
* Καταργείται η αντισυνταγματική ρύθμιση που προβλέπει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική συμφωνία των γονέων, το παιδί παίρνει το επώνυμο του πατέρα του. Τώρα ορίζεται ότι το παιδί θα έχει στην περίπτωση αυτή σύνθετο επώνυμο. Το επώνυμο του γονέα που αρχίζει με γράμμα που προηγείται στο αλφάβητο, θα μπαίνει πρώτο στο σύνθετο επώνυμο.
* Ο γονέας που διαμένει μαζί με το παιδί οφείλει να εξασφαλίζει την επικοινωνία του γονέα που ζει χωριστά, με κάθε τρόπο, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν τον αποκλεισμό του.
* Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν η μη τήρηση των όρων της δικαστικής απόφασης ή της συμφωνίας για την επικοινωνία του άλλου γονέα ή η κακόβουλη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδίκασε το δικαστήριο.
* Ο γονέας που δεν εκτελεί δικαστική απόφαση που ρυθμίζει θέματα επιμέλειας του παιδιού (απόδοση ή παράδοση) και επικοινωνία τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο έως 50.000 ευρώ ή προσωπική κράτηση μέχρι ένα έτος.
* Στις δίκες για γονική μέριμνα και επικοινωνία, ο δικαστής θα μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει τη συνδρομή ειδικού παιδοψυχολόγου, ως άτυπου τεχνικού συμβούλου, που θα τον βοηθήσει στην επικοινωνία του κυρίως με τα μικρά παιδιά.
* Προβλέπεται η διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου από την κοινωνική υπηρεσία, πριν από την παράδοση ανήλικων παιδιών για υιοθεσία. Στις ιδιωτικές, κυρίως, υιοθεσίες τα παιδιά παραδίδονται συνήθως μόλις γεννηθούν στους υποψήφιους θετούς γονείς, χωρίς να προηγείται καμία έρευνα.
* Προβλέπεται ως ενιαίο ανώτατο όριο ηλικίας των προσώπων που προσφεύγουν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή το 55ο. Η ρύθμιση αφορά μόνο το ενδιαφερόμενο ζευγάρι και όχι την παρένθετη μητέρα, για την οποία δεν τίθεται ανώτατο όριο ηλικίας. Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι γυναίκες πρέπει να είναι κάτω των 50 ετών, ενώ οι άνδρες αρκεί να έχουν την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής.
Β.ΦΩΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου